آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده شیمی

تاریخچه دانشکده شیمی

 

دانشگاه بوعلی سینا در آذرماه سال ۱۳۵۲ با صدور مجوز از طرف شورای گسترش آموزش عالی تاًسیس و در سال ۱۳۵۵ اقدام به پذیرش یک دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته ی آموزش شیمی نمود.
با پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و تغییر سیاست های راهبردی در آموزش عالی ادامه کار با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش های شیمی محض ، شیمی کاربردی و دبیری شیمی دنبال گردید. درسال ۱۳۶۹ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۷۳ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی در گرایش های شیمی آلی ، شیمی فیزیک ، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی کاربردی آغاز گردیده است.

با ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی و تجهیزات تحقیقاتی و آموزشی گروه شیمی خرداد ۱۳۸۵ به دانشکده شیمی ارتقاء یافت و در راستای توسعه دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا، در سال ۱۴۰۱ تغییر نام دانشکده شیمی به "دانشکده شیمی و علوم نفت" و ایجاد گروه آموزشی "علوم نفت" در دومین نشست عادی از دوره نهم هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا به تصویب رسید. در حال حاضر ۳۸ عضو هیاًت علمی در گرایش های مختلف با این دانشکده همکاری دارند ((بیست نفر استاد تمام ، هشت نفر دانشیار، هفت نفر استادیار، سه نفر مربی)) این دانشکده مجهز به تمامی آزمایشگاه های آموزشی در مقطع کارشناسی و آزمایشگاه های تحقیقاتی ((آلی ، معدنی ، کاربردی ، تجزیه ، شیمی فیزیک )) در مقاطع ارشد و دکتری و انواع تجهیزات دستگاهی می باشد وحدوداً در سال   ۱۴۰۱  تعداد ۳۵۰ دانشجوی کارشناسی ، ۲۰۰ دانشجوی  کارشناسی ارشد و ۱۵۰ دانشجوی دکتری و ۱۰ محقق پسا دکتری مشغول تحصیل در این دانشکده می باشند.