آزمایشگاه مرکزی دانشکده پیرا دامپزشکی


گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
نام آزمایشگاه: تحقیقاتی
نام سرپرست: دکتر علیرضا نوریان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۰۸۱-34210111
تلفن داخلی: 081-34229050 داخلی 305
پست الکترونیک: nourian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: خانم سکینه اعظمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 

آزمایشگاه مرکزی:- برگزاری کلاسهای عملی ایمنی شناسی، بیولوژی مولکولی، تکنیک های تشخیصی ایمنی شناسی و تکنیک های تشخیص مولکولی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

- همکاری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام پروژه ها و پایان نامه ها.

- همکاری با اساتید دانشکده و دانشگاه جهت انجام طرح های تحقیقاتی.

- ارائه خدمات کشت سلول و کشت انگل.

- ارائه خدمات به پژوهشگران در زمینه تست سرولوژی الایزا، آزمایشات مولکولی از قبیل PCR و Real time PCR، استخراج  RNA  و DNA و الکتروفورز.آزمایشگاه مرکزی:- برگزاری کلاسهای عملی ایمنی شناسی، بیولوژی مولکولی، تکنیک های تشخیصی ایمنی شناسی و تکنیک های تشخیص مولکولی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

- همکاری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام پروژه ها و پایان نامه ها.

- همکاری با اساتید دانشکده و دانشگاه جهت انجام طرح های تحقیقاتی.

- ارائه خدمات کشت سلول و کشت انگل.

- ارائه خدمات به پژوهشگران در زمینه تست سرولوژی الایزا، آزمایشات مولکولی از قبیل PCR و Real time PCR، استخراج  RNA  و DNA و الکتروفورز.